Møder

Klubben er opbygget med en bestyrelse, der består af en formand, en sekretær der skriver referat og sender mødeindkaldelser ud, en inspektør der koordinerer det kulinariske, en kasserer der holder styr på klubkassen, og en næstformand der assisterer de øvrige. Nogle klubber har også en Web-ansvarlig. Posterne går på skift mellem klubbens medlemmer.

Den enkelte klub tilhører et af landets ni distrikter, som er repræsenteret ved en distriktsformand i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen arbejder for organisationens udvikling og støtter klubberne til øget sammenhold og kontakt.