Møder i distriktet

Distriktsmøde og Intercitymøde

 

Hvert år afholdes 2 møder, hvor klubberne samles i hver deres distrikt.

Distriktsmøderne gennemføres i foråret. Her præsenteres og diskuteres de lovforslag, der skal stemmes om på den kommende generalforsamling. Distriktsmødet er også her, hvor distriktsformanden afholder sin beretning.

På distriktsmødet afholdes der 3 min, mens de øvrige faste programpunkter er udeladt. Landformanden eller Vicelandsformanden deltager som regel på distriktsmøderne i det omfang det er muligt.

Distriktsmødet åbner mulighed for at udbygge kontakter klubberne imellem og er kun for medlemmer af LCD

Guide til klubber, der skal afholde Distriktsmøde

Intercitymøderne afholdes hvert efterår. Værtsskabet går på skift mellem klubberne i distriktet. På intercitymødet har distriktet som oftest besøg af enten landsformand eller vicelandsformand. Intercitymødet gennemføres som et traditionelt møde med program, 3-minutter, brevgennemgang etc.

Intercitymøderne er åbent for alle medlemmer og evt. gæster.

Guide til klubber, der skal afholde Intercitymøde