Møder i distriktet

Der er 2 møder om året, hvor alle klubberne i distriktet mødes.

Distriktsmøde 2017

Distriktsmøderne gennemføres i foråret. Her præsenteres og diskuteres de lovforslag, der skal stemmes om på den kommende generalforsamling. Distriktsmødet er også her, hvor distriktsformanden afholder sin beretning.

På distriktsmødet afholdes der 3 min, mens de øvrige faste programpunkter er udeladt. Landformanden eller Vicelandsformanden deltager som regel på distriktsmøderne i det omfang det er muligt.

Distriktsmødet åbner mulighed for at udbygge kontakter klubberne imellem og er kun for medlemmer af LCD

Distrikt Dato Klub
D1 15.marts LC108 Sorø
D2 8. marts LC61 Odense
D3 8. marts LC76 Vojens
D4
D5 22. marts LC43 Skanderborg
D6 23. marts LC5 Nørresundby
D7 7. marts LC42 Frederikssund
D8 24. marts LC112 Hellerup
D9 6. marts LC34 Horsens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til klubber, der skal afholde Distriktsmøde

Intercitymøde 2016

Hvert efterår gennemføres der et intercitymøde i hvert distrikt. Værtsskabet går på skift mellem klubberne i distriktet. På intercitymødet har distriktet som oftest besøg af enten landsformand eller vicelandsformand. Intercitymødet gennemføres som et traditionelt møde med program, 3-minutter, brevgennemgang etc. Brevgennemgang springes som regel over.

Intercitymøderne er åbent for alle medlemmer og evt. gæster.

 

Distrikt
Dato
Klub
D1
11. oktober
LC104 Falster
D2
05. oktober
LC3 Kolding
D3
13. oktober
LC21 Aabenraa
D4
27. oktober
LC37 Ringkøbing
D5
06. oktober
LC90 Hadsund Mariager
D6
04. oktober
LC25 Aalborg
D7
12. oktober
LC115 Køge
D8
29. september
LC73 Gentofte
D9
13. oktober
LC88 Egtved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide til klubber, der skal afholde Intercitymøde