Ladies Circle Danmark.

 

Formålet med netværket er bl.a. at udvikle kendskabet til andres livsforhold, at udvikle medlemmerne i selvstændighed og tolerance, og at skabe gode kammeratskaber såvel nationalt som internationalt.

Det gør vi dels ved vores lokale Ladies Circle klubber, hvor vi mødes ca. 12 gange årligt og dels ved fællesmøder med enten distriktet, hele Danmark eller hele verden.

De lokale klubmøder

Til vores lokale klubmøder spiser vi gerne sammen, tager på virksomhedsbesøg, hører foredrag og eller meget andet. Klubmøderne indeholder også et 3. minutters indlæg fra et klubmedlem til enten underholdning, diskussion eller oplysning.

På møderne bliver vi inspireret og får udvidet vores horisont, og vi tilfører hinanden viden og indsigt, når personlige erfaringer deles og aktuelle emner debatteres.

(Ud over de lokale klubmøder mødes vi til Intercitymøde, Distriktsmøde, Landsmøde samt den Internationale konference.)

En prioritering og tilvalg

At være en del af Ladies Circle er et tilvalg, og en prioritering af sig selv, i en travl og krævende hverdag, som giver fornyet overskud og energi, som vi bruger til at engagere os i hinanden og vores omverden.
Ladies Circle kvinder er kendetegnet ved, at være entusiastiske kvinder, der prioriterer fortsat at udvikle sig selv og netværket. Medlemsprofilerne er vidt forskellige og netop mangfoldigheden er en inspiration i sig selv.

Mottoet er Friendship and Service – og det forpligter

Sammen gør vi en forskel – når vi landsdækkende og internationalt bidrager til service projekter, enten via donationer eller aktiviteter. Lokalt i klubberne og rundt i verden er det forskelligt, hvor meget fokus der er på det vi kalder Charity, men som udgangspunkt er vi bevidste om vores motto og støtter velgørenhed af forskellig karakter enten fælles eller klubvis. For eksempel har vi i årene 2014-16 doneret mere end en million til Nanobørn – til støtte af udsatte børn på Grønland. Vi har tidligere støttet Neurocenter Hammel – et genoptræningscenter for hjerneskadede.

Vi samarbejder

Vi har et samarbejde samt en tæt tilknytning til netværkene Tangent Danmark (for kvinder 45+) og Round Table Danmark (netværk for mænd mellem 18-40). Som Ladies Circler har man mulighed for at fortsætte i netværket Tangent Danmark. Ladies Circle er et netværk for kvinder mellem 18 og 45 år.

Har du lyst til at blive en del af Ladies Circle?

tilbyder vi, at du kan besøge den lokale klub som gæst – for at føle stemningen og få kendskab til klubbens program, så du bedre kan vurdere, om det er noget, du har lyst til at engagere dig i.

Kontakt Ladies Circles Vicelandsformand på vlf@ladiescircle.dk for at høre nærmere eller se på kortet hvilke klubber der i dit distrikt

Vi håber vi får lov at møde dig

Ladies Circle Danmark!