National serviceprojekt 2018-2020

HVAD ER MENTORBARN?

MENTORBARN er en dansk organisation, der arbejder for at give danske børnehjemsbørn en bedre fremtid. Det gør vi ved at bringe mentorfamilier og børnehjemsbørn sammen i frivillige, men alligevel forpligtende fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. En hverdag hvor der skal laves lektier, smøres madpakker, dyrkes sport og på et tidspunkt træffes beslutninger om uddannelse, hvornår det er tid til at flytte hjemmefra, søge arbejde osv.

Gennem MENTORBARNs arbejde får danske børnehjemsbørn mulighed for at tage del i og føle samhørighed med en familie uden for børnehjemmet og derigennem få de nødvendige sociale kompetencer, der er så vigtige for at komme godt videre fra et børnehjem – og godt ud i livet.

MENTORBARN ER SAT I VERDEN FOR AT STYRKE FREMTIDEN FOR DANSKE BØRN, DER BOR PÅ BØRNEHJEM. DET GØR VI VED AT BRINGE DEM SAMMEN MED FRIVILLIGE MENTORFAMILIER UDEN FOR BØRNEHJEMMET.

Det at være en del af en familie, at lære sociale spilleregler, tage del i daglige gøremål og føle sig værdsat er vigtige faktorer for at kunne klare sig godt senere hen i livet. Børn der bor på børnehjem vokser ofte op uden disse muligheder og kan derfor risikere at få indlærings-problemer, manglende selvværd og få endnu sværere ved at bryde den negative sociale arv.

Ved at give børnehjemsbørn mulighed for at skabe tætte relationer til en familie uden for børnehjemmet, kan vi styrke børnenes vilkår, forbedrer deres opvækst og klæde dem på til fremtiden. En fremtid med mulighed for at få sig en uddannelse, stå på egne ben og bidrage til samfundet.

Stifter, Ditte Reedtz, har selv boet på børnehjem som barn og ved, hvor vigtigt det er at have sociale og trygge relationer uden for børnehjemmet.

”Selvom et børnehjem på mange måder er en redning for børn, så er det aldrig det samme som at bo hos en familie. Det ved jeg. Jeg fik selv tildelt en mentorfamilie i en ung alder, og det har givet mig indsigt i livet, relationer, kærlighed og troen på mig selv.”

Ditte har fem børn, er uddannet lærer og coach. Hun har arbejdet som familievejleder med udsatte børn og er nu direktør for MENTORBARN. Hendes stærke interesse for mennesker og relationerne imellem dem og hendes indsigt i, hvad det vil sige at være barn på et børnehjem, giver MENTORBARN den rette viden og værktøjskasse til at kunne skabe bedre vilkår for de over 5000 børn, der bor på børnehjem i dag.

MENTORBARN ønsker sammen med danskerne at styrke de danske børnehjemsbørns muligheder og relationer, så de uanset baggrund og midler kan få den fremtid, de ønsker sig. Vores mål er, at 60% af alle danske børn på børnehjem vil være tilknyttet en mentorfamilie inden 2020.

Læs meget mere om MENTORBARN på vores hjemmeside www.mentorbarn.dk