Chartring af nye klubber

Charterguide

Når i er i den heldige situation at have mange piger på hvid liste, har i mulighed for at stifte en ny klub. Guidelines hertil kan ses her.

Fastsættelse af dato for informationsaften
 • Hvor skal det være?
 • Hvor meget skal vi gøre ud af det? (Er det til en kop kaffe eller er det mere?)
 • Udfærdigelse af invitation (se vedhæftet bilag med udkast til invitation)
Informationsaftenen

Program:

 • Velkomst + præsentationsrunde
 • Indlæg om ”Hvad er Ladies Circle?” – (se vedhæftet forslag/udkast)
 • Hvad indebærer det at være LC-pige?
 • Indlæg ved den lokale distriktsformand om distriktet (se vedhæftede)
 • Hvordan starter vi en ny klub?
 • Udarbejdelse af adresseliste (navn – mail – mobil/telefon)
 • Fastsættelse af datoer for fremtiden
 • Uddeling af rød velkomstfolder

Erfaringen siger, at det kan være godt at have fastsat 2 datoer til fremtiden på forhånd, da man nemt kommer til at støde nogen, hvis datoerne skal diskuteres. Der vil altid være nogen, som ikke kan, og hvem vil man så forfordele? Giv de nye piger en fornemmelse af at føle sig velkommen til informationsaftenen.

Fastsætte program for de næste to gange (styregruppe).

Udsende invitation til 2. møde samt kontakte de piger som ikke kom til informationsmødet pr. telefon for at invitere dem til 2. møde.

2. møde (evt. ryste-sammen møde – invitere en pige fra den sidste nye klub).

Program:

 • Velkomst + præsentationsrunde
 • Orientering om, hvad bestyrelsesposterne indebærer i klubben
 • Opfølgning af adresseliste
 • få nogle piger til at melde sig til bestyrelsesposterne
Sende invitation til 3. møde ud og evt. give nogle af pigerne opgaver (3 min. og brevgennemgang).

For at få breve til brevgennemgang kontakt distriktsformanden, som vil kunne hjælpe med det.

 Møde (meget lignende et rigtigt LC-møde med 3 min. og brevgennemgang)

Program:

 • Velkomst efterfulgt af en lille navneleg, så pigerne lærer hinandens navne at kende.
 • 3 min. ved en LC-pige eller at 2 af de nye piger holder 3 min omkring dem selv, så man får et dybere kendskab til hinanden.
 • Brevgennemgang kan holdes af en LC-pige eller én af de nye piger.
 • sammensætte en bestyrelse
 • besøg af landsformanden, hvor det vil være en god idé at snakke chartringsdato.
Ny bestyrelse laver ½-års program.
 • Det er en rigtig god idé at besøge fadderklubben ved 4. besøg, men husk at snakke med formanden i fadderklubben omkring dette i god tid.
 • Invitation til chartringen udarbejdes i samråd med landsformanden.
 • Den sendes til hovedbestyrelsen, LCD æresmedlemmer (Susanne Nørager, Gitte Høyer og Gitte Langsager), Ladies Circle International bestyrelse (LCI-boardet), alle klubformænd i distriktet eller i DK + alle piger i den nye klub (evt. lade distriktsformanden sende invitationerne ud, da hun oftest har alle mailadresser liggende). I nogle tilfælde sendes den også til den/de lokale formænd i RT-klubber.
 • Kommende sekretær sættes ind i sekretærarbejdet af distriktsformanden eller nuværende sekretær i fadderklub.
 • Distriktsformanden sørger for, at den nye klub kommer på hjemmesiden efter chartringen.

Det anbefalea at i afholder en del møder, hvor chartringen diskuteres, men også interne regler. Erfaring med interne regler indhentes i fadderklub eller hos distriktsfor-manden eller besøg i andre klubber. (Kontingentfastsættelse, medlemsoptagelse og andre traditioner mm. Få inspiration på LCD´s hjemmeside.)

Selve chartringen: (forslag)

Program:

 • Velkomst ved formand i ny klub
 • Valg af toastmaster (evt. DF)
 • Selve chartringen
 • Tale ved ny klubformand
 • Tale ved landsformanden
 • Tale ved distriktsformand
 • andre, som har bedt om ordet
Chartringen kan kun ske:
  • Hvis der er min. 10 piger
  • hvis der har været møder de sidste 4-12 mdr.
  • god idé at have en del møder inden chartringen, så man lærer hinanden at kende

Se desuden rød bog vedr. stiftelse af klubber. Husk at det er en mulighed at søge nogle penge ved LCD´s hjælpekonto. Kontakt distriktsformanden, som vil kunne hjælpe med ansøgning m.m. Pengene kan anvendes til intromøder, formandskæde, chartringsfest eller lign.