Distrikts- og Intercitymøder

Der afholdes årligt 2 møder, hvor alle klubberne i distriktet mødes.

Distriktsmøde 

Distriktsmøderne gennemføres i foråret. Her præsenteres og diskuteres de lovforslag, der skal stemmes om på den kommende generalforsamling. Distriktsmødet er også her, hvor distriktsformanden afholder sin beretning.

På distriktsmødet afholdes der 3 min, mens de øvrige faste programpunkter er udeladt. Landformanden eller Vicelandsformanden deltager som regel på distriktsmøderne i det omfang det er muligt.

Distriktsmødet åbner mulighed for at udbygge kontakter klubberne imellem og er kun for medlemmer af LCD

Intercitymøde 

Hvert efterår gennemføres der et intercitymøde i hvert distrikt. Værtsskabet går på skift mellem klubberne i distriktet. På intercitymødet har distriktet som oftest besøg af enten landsformand eller vicelandsformand. Intercitymødet gennemføres som et traditionelt møde med program, 3-minutter, brevgennemgang etc. Brevgennemgang springes som regel over.

Intercitymøderne er åbent for alle medlemmer og evt. gæster.