Historien om Ladies Circle Danmark

England 1930

Det hele startede i 1930, hvor medlemmer af Round Table bad deres fruer om hjælp til at forberede og afholde deres møde. Da disse fruer i nogle år havde serviceret deres ægtefæller, blev de enige om at danne deres egen komite, der forsøgsvis kaldte sig ’The Ladies Circle’ og snart fulgte flere fruer fra andre byer, deres eksempel.

I 1935 blev fruerne enige om at danne en landsledelse og året efter blev den første præsident for ’The National Association of Ladies Circles’ valgt; Mrs. Win Hussey fra Hastings.

i 1937 var der 10 klubber i England og efter en turbulent årrække med krig og kaos, kunne man i 1950 tælle hele 40 klubber i England.

england-ladies-circle-danmark
cropped-Ladies_Circle_Sweden-150x150

Sverige 1947

I 1947, den 20. november, blev den første klub dannet i Sverige i Kristianstad. Initiativet hertil kom fra en svensk RT-er, som havde besøgt England og hørt om dannelsen af Ladies Circle der. Fru Eva Kronkvist blev udset til formand. I 1948 blev hun inviteret til Hastings LC nr. 3 til årsmøde. Kristianstad-klubben blev adopteret af Hastings-klubben, – hvorved navnet LADIES CIRCLE flyttede med.

Danmark 1949

I 1949 indbød RT Danmark til internationalt årsmøde i Odense. Her deltog mange udenlandske RT’ere med deres fruer, ligesom danske ’RT fruer’ også var inviteret. På den møde blev Telse Jacobi præsenteret for LC-piger fra Kristianstad, som begejstrede talte om Ladies Circle. Telse blev så inspireret af dette møde, at hun besluttede sig for at starte LC Danmark.

Men Telse var ikke den eneste, der blev inspireret. Agnete Liengaard fra Fredericia, der også deltog i landsmødet, var ligeledes blevet så begejstret for idéen om at skabe et netværk for kvinder i Danmark.

De to kvinder kontaktede derfor, uafhængigt af hinanden LC klubber i hhv. Sverige og England for oplysninger om dannelsen af Ladies Circle Danmark.

Telse Jaocbi indkaldte RT-fruerne i Hjørring, for at danne en LC klub, men kun 7 ud af 17 damer fik lov af deres mænd til at fortsætte efter et oplysende og stiftende møde i Hjørring den 31. maj 1949. (RT mente ikke, at kvinder havde evner til at danne en til RT svarende klub.)

Den 6. juli 1949 arrangerede Hjørring sit første ordinære LC-møde, hvortil damernes RT-mænd, samt Hanne Bøgh Andersen og Else Larsson fra Kristianstad var inviteret. Man blev her enige om, at de senere ville komme til Danmark og “døbe” klubben.

Ved denne lejlighed fortalte Hanne Bøgh Andersen, at man havde modtaget en henvendelse fra Agnete Liengaard fra Fredericia om stiftelsen af en LC-klub der.

Vi havde således arbejdet i Hjørring i nord og i Fredericia i syd uden at kende til hinandens planer. Desværre forlod Agnete Liengaard Danmark kort efter starten af Fredericiaklubben.

I oktober 1949 besøgte LC Kristianstad Danmark med henblik på at “anerkende” de nystartede LC klubber. Kort før dette besøg var der den 30. september 1949 i Kolding stiftet endnu en LC-klub, så der var tre klubber, som Sverige gav numrene LC nr. 1 Fredericia, LC nr. 2 Hjørring og LC nr. 3 Kolding efter klubbernes stiftelsesdatoer.

Ladies Circle Danmark
historien
Ladies Circle Danmark
Klublivet i Ladies Circle Danmark
11150719_881099891955485_7552660986793684369_n
Ladies Circle Danmark

Internordisk Ladies Circle 1950-1959

Med to klubber i Sverige (Kristianstad og Helsingborg) og tre i Danmark indledtes i 1950 forhandlinger om en fælles nordisk LC-forening efter forslag fra Eva Kronkvist i Sverige. I Kristianstad den 22. april 1950, efter skriftlig afstemning mellem de danske og svenske klubber, blev Internordisk Ladies Circle en realitet.

I perioden 1950 til 1952 ledede Telse Jacobi arbejdet i Danmark. Henny Harder-Christiansen fra Fredericia, der var landssekretær for Danmark, hjalp hende. De lagde rigtig mange kræfter i, at få arbejdet sat i system i Danmark, hvor de tilrettelagde og oversættelse det til grundliggende svenske hovedbestyrelses lovforslag, og forhandlinger med klubberne i Danmark herom, ligesom de arrangerede de første landsmøder i Danmark.

Ved RT’s landsmøde i maj 1950 var Ladies Circle for første gang officielt repræsenteret. Det var lavet en pjece om LC, som blev fordelt ved de 200 kuverter på Hotel Royal i Århus.

Den 17. juni 1951 afholdtes det andet hovedbestyrelsesmøde i Internordisk LC på Fanø i forbindelse med RT’s årsmøde. Der var nu også klubber i Örebro og Uddevalla.

Efter bestyrelsesmødet deltog 45 damer fra Danmark, Sverige, England og Holland i det åbne møde, hvor forfatteren Jørgen Bukdahl talte. To RT-fruer fra Amsterdam bad ved denne lejlighed om oplysninger om, hvorledes man startede en LC-klub, og de hollandske RT-fruer startede senere ved engelsk hjælp.

I marts 1952 afholdtes det tredje og sidste internordiske hovedbestyrelsesmøde i Stockholm, idet man fra Danmark nu ønskede dansk landsstyrelse og havde berammet valg til landsformand i forbindelse med RT’s årsmøde i Randers den 2. og 3. maj.

På mødet i Stockholm blev det besluttet at bevare den internordisk styrelse indtil 1953, idet der ikke var mødt fuld repræsentation fra Danmark til afstemning herom, hvorfor de svenske LC’ere ville komme til Danmark og forhandle om løsningen.

Den 2. maj 1952 ved landsmødet i Randers valgtes Mette Knudsen (=Mette Hager), Kolding, som den første landsformand for den nu helt danske hovedbestyrelse i LC Danmark.

Den 10. maj 1953 ved landsmødet (RT og LC) i Slagelse erklæredes den internordiske forening for opløst, men man fortsatte med at udveksle medlemsbreve. Ved dette møde besluttedes man også, at der ikke længere skulle holdes fælles landsmøde med RT, og at landsformanden skulle vælges for 1 år ad gangen. Bertha Olesen, Fredericia, blev valgt til landsformand.

I 1953 forlod Else Lorentzen Hjørring-klubben og flyttede til Maribo, hvor hun startede LC nr. 4 Maribo den 4. september 1954.

Søs Tarp chartrede LC nr. 5 Nørresundby den 2. februar 1956. I chartertalen her navngav Søs Tarp de 6 hjerter i LC-emblemet og citerede verset “Begynd i dit eget indre”, som begge er optaget i LC’s optagelsesritual.

I 1957 blev LC nr. 6 Randers startet af Bente Mikkelsen, og i 1959 blev Vejle-klubben chartret som nr. 7, og klub nr. 8 i Holbæk chartredes i februar 1961, og så spredtes ideen hurtigt til hele Sjælland.

Ladies Circle International 1959

Spørgsmålet om dannelsen af en international forening af de eksisterende LC landsforeninger (Great Britain og Ireland, Sverige og Danmark) blev første gang ventileret ved det danske landsmøde i Århus 1958.

Efter nogle overvejelser blev man enige om at LC England skulle prøve at udarbejde et forslag til love for LCI.

Den 29. maj 1959 afholdtes RTI’s møde i Leiden i Holland, her blev nedsat foreløbig bestyrelse med Molley Worley som præsident, Jen Ulfvik som vice-præsident, Søs Tarp som kasserer og Margery Coombe som sekretær. Det blev vedtaget, at man tog hjem til de respektive lande og ved forhandling (evt. afstemning på landsmøderne) søgte tilslutning til dannelsen af LCI.

Ved LCD-landsmødet i København den 7. november 1959 tilsluttede vi os tanken om dannelsen af LCI og kunne meddele resultat, der blev vedtaget med begejstring.

I maj 1960 var LC Portsmouth vært for den først LCI-kongres, som angav den tone af venskab, varme og uformalitet, som har kendetegnet alle følgende internationale kongresser.

Den oprindelige stærke modvilje mod LC fra RT’s side var forlængst overvundet og ved RTI’s (World Council’s) møde i juni 1961 i København, accepterede RT, at LCI (Stiftet 1959) holdt sit andet internationale møde umiddelbart i forbindelse med RTI-mødet.

Ladies Circle International
Ladies Circle Danmark