Her finder du os – Bliv medlem

Er Ladies Circle noget for dig?

Vi optager jævnligt nye piger der har lyst til at bidrage til fællesskabet, i vores klubber. Er du imellem 18 og 45 år, har du mulighed for at ansøge om medlemskab - men der er lige nogle ting du skal vide først.

Formålet med LC er at fremme medlemmernes personlige udvikling gennem et engageret medlemsskab, der giver et godt netværk på tværs af faggrupper og geografiske forhold. Gennem medlemskabet møder man mange mennesker, organisationer og virksomheder, som man ellers ville have svært ved at komme i kontakt med som enkeltperson.

Praktisk information

Der er 97 aktive klubber fordelt over hele landet med i alt ca. 1.500 medlemmer.

Foreningens formål efterleves ved afholdelse af møder med diskussion, virksomhedsbesøg, foredrag og aktiviteter af social karakter. Hver klub afholder omkring 12 årlige møder, ca. et møde pr. måned.

Der stilles forventninger til medlemskabet, hvor medlemmerne blandt andet har mødepligt til møderne, hvor intet ud over sygdom eller anden tvingende årsag, fritager for denne.

Hver klub fastsætter selv sit kontingent under hensyntagen til klubbens omkostninger til aktiviteter, og kontingentet til landsforeningen. Kontingentet vil derfor variere fra klub til klub.

Medlemsskab

Som medlem får du blandt andet:

 • Mulighed for at skabe og vedligeholde et netværk, der både kan bruges privat og professionelt.
 • Et netværk hvor en bred vifte af faggrupper er repræsenteret.
 • Mulighed for at udvide dit netværk lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • Adgang til spændende virksomhedsbesøg og foredrag om aktuelle, kulturelle, sociale eller samfundsrelevante emner.
 • Udvikle dine kompetencer ved at lytte og forstå̊ andres ideer og udfordringer.

Man kan ikke melde sig ind i Ladies Circle, man bliver optaget. Det kræver at en enig lokal klub ønsker at du bliver optaget som medlem, idet hvert medlem i klubben har vetoret. Der skal samtidig være plads til nye medlemmer i den enkelte klub, hvor der tages højde for antallet af medlemmer i den enkelte klub. Der kan ikke optages medlemmer, der er fyldt 45 år på optagelsestidspunktet.

For at komme i betragtning som medlem, bedes du sende nogle oplysninger om dig selv, der minimum indeholder:

 • navn
 • alder
 • civilstand
 • uddannelse
 • job
 • fritidsinteresser
 • baggrund for ønske om medlemskab
 • hvilken by du ønsker at være medlem.

Oplysningerne sendes på mail til kontakt@ladiescircle.dk. Oplysningerne videresendes herefter til den lokale distriktsformand, der afsøger muligheden for medlemskab hos de lokale klubber i dit område.

Grundet ovenstående forhold, gives der ingen begrundelse eller tilbagemelding, såfremt du ikke komme i betragtning som medlem for nuværende.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Læs mere om hvordan vi behandler dine data her.