LAdies Circle Danmark

Som medlem, får du et kæmpe netværk

Lokal klub

Hver klub mødes ca. 12 gange om året, hver gang med forskellige programpunkter og dagsorden. 

Til møderne inviteres ofte spændende eksterne foredragsholdere, der arrangeres virksomhedsbesøg, eller der afholdes mere intime møder hvor dagsordenen kan være at pleje medlemmernes kendskab til hinanden.

Der gennemføres et par faste punkter ved hvert møde.

Det gode sammenhold er vigtigt for klubben, derfor er der mødepligt til møderne.

For at give medlemmerne indtryk af, hvad der sker i andre klubber afvikles brevgennemgangen ved, at en LC-pige gennemgår mindst 10 referater fra andre klubbers møder.

På skift afholder et af klubbens medlemmer 3 minutter om et emne, der optager hende for tiden. Det kan være emner fra dagspressen, erhvervslivet eller hverdagen, der optager den enkelte.

Den fri debat og fordomsfri omgangsform i klubberne er med til at skabe mange gode diskussioner på flere niveauer, og man er sikker på, at private ting, der erfares på møderne, ikke kommer videre.

Klubben styres af en klubbestyrelse som består af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og en inspektør. Et klub-år går fra 1. juni til 31. maj.

Intercitymøde

Hvert efterår gennemføres der et intercitymøde i hvert distrikt. Værtsskabet går på skift mellem klubberne i distriktet. På intercitymødet har distriktet som oftest besøg af enten landsformand eller vicelandsformand. Intercitymødet gennemføres som et traditionelt møde med program, 3-minutter, brevgennemgang etc.

Intercitymøderne er åbent for alle medlemmer og evt. klubgæster.

Distriktsmøde

Distriktsmøderne gennemføres i foråret. Her præsenteres og diskuteres de lovforslag, der skal stemmes om på den kommende generalforsamling. Distriktsmødet er også her, hvor distriktsformanden afholder sin beretning.

På distriktsmødet afholdes der 3 min, mens de øvrige faste programpunkter er udeladt. Landformanden eller Vicelandsformanden deltager som regel på distriktsmøderne i det omfang det er muligt.

Distriktsmødet åbner mulighed for at udbygge kontakter klubberne imellem og er kun for medlemmer af LCD.

Landsmøde

Vores landsmøde er også vores årlige, nationale generalforsamling. Her samles alle klubber i Danmark til en festlig weekend, hvor vi som regel afholder mindre sammenkomster om fredagen, Generalforsamling lørdag formiddag og Gallafest lørdag aften.

Alle klubber kan ansøge om at blive landsmøde værter, og det er den valgte klub der står for al planlægning i forbindelse med weekendens arbejde.

I lige år afholdes landsmøde parallelt med RT’ernes landsmøde, således at fredagsarrangement og gallafesten lørdag afholdes sammen. I ulige år afholdes landsmøde kun for LC’ere.

Ladies Circle international

Det hele startede i England i 1930, hvor konerne til medlemmer af organisationen Round Table dannede en komité, for at hjælpe til med en Round Table konference i Bournemouth. Herefter fik damerne idéen til at danne egne klubber i landet – og i maj 1959 blev Ladies Circle International (LCI) dannet under mottoet ”Friendship and Service”.

I dag arbejder de to netværk – Ladies Circle og Round Table tæt sammen, i hver deres organisationer. Dette kalder vi ‘Side by side’.

Ladies Circle International har i dag 41 medlemslande: Belgien, Botswana, Burundi, Cameroon, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Hong Kong, Indien, Island, Israel, Italien, Kenya, Letland, Litauen, Luxemborg, Madagaskar, Malta, Mauritius, Marokko, Nepal, Holland, Norge, Portugal, Romænien, Singapore, Storbritannien & Irland, Sverige, Syd-Afrika, Slovenien, Spanien, SriLanka, Sverige, Schweiz, Tunesien, Tyskland, Zambia, Zimbabwe, USA og Østrig. Disse landene har deres egen nationale organisation og har fuld stemmeret på LCI-konferencen.

Som i Ladies Circle Danmark afholdes hvert år international generalforsamling, det kalder vi LCI General Meeting – ligesom der afholdes midtvejsmøder i de forskellige geografiske områder, kaldet Mid Term Meetings. Alle medlemslande kan byde ind på at være vært for disse events, og alle medlemmer af Ladies Circle Danmark, har mulighed for at deltage.